Mediation

Mediation/bemiddeling 

Bij mediation is er sprake van een conflict dat u in overleg met de andere partij probeert op te lossen. Dit proces vindt plaats onder begeleiding van een deskundige derde, de mediator of bemiddelaar. 
Mediation kan een oplossing zijn als u, ondanks dat vervelende conflict, nog veel met de andere partij heeft te maken, bijvoorbeeld omdat u ouders bent van gezamenlijke kinderen. Het is in het belang van deze kinderen dat u als ouders samen afspraken maakt in plaats van tegen elkaar procedeert. Dit zal dan ook de insteek van Sabine Breuls zijn als er kinderen bij zijn betrokken. Ook in andere situaties is mediation een goed middel, bijvoorbeeld bij een probleem met uw collega of leidinggevende/werknemer, met uw buren of met een zakelijk partner. Met behulp van een deskundige en onpartijdige derde, wordt het gesprek weer op gang gebracht met de bedoeling partijen zélf tot een oplossing van hun geschil te laten komen. Een oplossing waarmee ze beiden verder kunnen en die in een overeenkomst wordt vastgelegd. 

Geslaagde mediation kan u de kosten besparen van langdurige juridische procedures. En misschien nog belangrijker: u bepaalt zelf de uitkomst zodat het resultaat altijd positief is. 

 Beleidsbemiddelaar

Sabine heeft in 2021 de opleiding tot beleidsbemiddelaar afgerond. Zij kan ook in complexe kwesties waar meerdere (overheids)organen bij betrokken zijn optreden als gespreksleider of bemiddelaar.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn