Rechtsgebieden

Advocatuur  

Personen- en familierecht 

Kinderen

Sabine heeft ruime ervaring met allerlei juridische kwesties op dit terrein zoals het opstellen van een ouderschapsplan bij het uit elkaar gaan, omgangs- en contactregelingen, erkenning en gezag en kinderalimentatie. Ook staat ze u bij in zaken waarbij Jeugdbescherming en de Raad voor de Kinderbescherming een rol spelen, zoals ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing van een kind. 

Echtscheiding

Echtscheidingen neemt Sabine aan als beide partners de scheiding via mediation willen regelen of middels een gezamenlijk echtscheidingsverzoek.

Psychiatrisch patiëntenrecht

Mensen die gedwongen worden opgenomen in verband met psychische problemen hebben recht op bijstand van een advocaat. Zowel bij de eerste opname als bij een eventuele verlenging van de opname.

Sabine verleent deze rechtshulp op haar eigen, aan de situatie van de cliënt aangepaste, wijze.

Bestuursrecht 

Problemen met uw uitkering, voorziening of met een vergunningaanvraag? 

Als het UWV of de gemeente een beslissing neemt over uw uitkering of vergunning en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u daartegen tijdig bezwaar maken. Het inschakelen van een advocaat is niet verplicht maar een goede advocaat die op de hoogte is van recente ontwikkelingen, kan u veel geld besparen.

Vreemdelingenrecht/immigration 

Sabine is al 20 jaar gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht.
Zowel voor rechtsbijstand voor het verkrijgen van een asielvergunning, als voor een andere, reguliere vergunning, kunt u bij haar terecht. Zij geeft u advies welke verblijfsaanvraag het meest kansrijk is.
De volgende onderwerpen komen regelmatig aan de orde: 

verblijfsvergunning asiel 
reguliere verblijfsvergunning 
gezinshereniging 
visum aanvragen
inreisverbod
ongewenstverklaring
machtiging tot voorlopig verblijf
intrekking verblijfsvergunning
beschermde opvang
herhaalde asielaanvraag
studie
medische redenen

Our office is specialized in immigration law. We offer advise about the possibilities of an (second) application for asylum but also about a residence permit for other reasons, for instance family reunion, medical care or study. If you don’t speak Dutch we can arrange an interpreter.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn