Rechtsgebieden

Advocatuur  

Asiel- en vluchtelingenrecht / Vreemdelingenrecht/immigration 

Sabine is al 25 jaar gespecialiseerd in het asiel- en vluchtelingenrecht en het vreemdelingenrecht. In die tijd heeft ze vele honderden vreemdelingen geholpen aan een verblijfsvergunning. Cliënten uit het hele land weten haar te vinden en waarderen haar voortvarendheid en bereikbaarheid.
Zowel voor rechtsbijstand voor het verkrijgen van een asielvergunning, als voor een andere, reguliere vergunning, kunt u bij haar terecht. Sabine geeft u advies welke verblijfsaanvraag het meest kansrijk is.
De volgende onderwerpen komen regelmatig aan de orde: 

verblijfsvergunning asiel 
reguliere verblijfsvergunning 
gezinshereniging en verblijf op grond van Chavez Vilchez
visum aanvragen
verblijf EU-ingezetene
ongewenstverklaring
machtiging tot voorlopig verblijf
intrekking verblijfsvergunning
beschermde opvang
herhaalde asielaanvraag
medische redenen

Our office is specialized in immigration law. We offer advise about the possibilities of an (second) application for asylum but also about a residence permit for other reasons, for instance residence as a EU-citizen, family reunion or medical care. If you don’t speak Dutch we can arrange an interpreter.

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
LinkedIn